شرکت ثمین صنعت اکسون

پیشرو در طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات برق، مکانیک، کنترل و ابزار دقیق

ISO 9001
HSE-MS
ISO 45001
ISO 14001

سیستم کنترل و ابزار دقیق ایستگاه های پمپاژ اضطراری استان کردستان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه

پیمانکار: شرکت ثمین صنعت اکسون

سال پیمان: ۱۳۹۹

تست و راه اندازی الکتریکی ایستگاه پمپاژ شماره چهار پروژه انتقال آب ارس استان آذربایجان شرقی

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مشاور: شرکت فرازآب

پیمانکار: شرکت ثمین صنعت اکسون

سال پیمان: ۱۳۹۹