تاریخچه شرکت ثمین صنعت اکسون

شرکت فنی مهندسی بازرگانی ثمین صنعت اکسون در سال ۱۳۹۸ توسط جمعی از مهندسین و فعالین صنعت آب و برق کشور تاسیس گردید. تجربه بیش از ۲۵ سال مدیران شرکت در صنعت آب و فاضلاب، برق، گاز و پتروشیمی همواره راهگشای این مجموعه بوده است. آنچه ما را از دیگران متمایز میکند ارائه راه حل های جامع و با دوام است. مدیران این شرکت افتخار دارند پس از سالها فعالیت در صنایع مختلف اکنون با ارائه خدمات مشاوره، طراحی، تأمین و نصب عضو کوچکی از جامعه مهندسی ایران عزیز باشند. آرمان ما رسیدن به سطحی از دانش فنی و مهندسی است که دیگر هیچ مشکلی در صنعت آب و برق کشور عزیزمان بی راه حل نماند.

شرکت ثمین صنعت اکسون یکی از آرمانهای خود را نشر دانش و ارایه خدمات می داند.

ثمین صنعت اکسون